ความแตกต่างและเกี่ยวข้องระหว่าง Digital Transformation กับ Business Transformation

หากคุณกำลังศึกษาหรืออยู่ในแวดวงธุรกิจคงเคยได้ยินคำว่า Digital Transformation และ Business Transformation มาบ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล วันนี้เราจะมาดูกันว่า Digital Transformation และ Business Transformation แตกต่างกันหรือเกี่ยวข้องกันยังไงบ้าง

Digital transformation

Digital Transformation คือ กระบวนการของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสิ่งใหม่ หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจและประสบการณ์ของลูกค้าที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป การพลิกโฉมธุรกิจในยุคดิจิทัล

Netflix เป็นตัวอย่างที่ดีของ Digital Transformation ที่ปรับตัวเองจากร้านเช่าวิดีโอทั่วไปมาเป็นผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งที่เป็นที่นิยมมากในยุคปัจจุบัน

| สามารถอ่านเรื่องราวของ Netflix ได้ที่ ที่นี่

Business Transformation

Business Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจหรือการปรับโฉมธุรกิจใหม่ จุดมุ่งหมายคือการเปลี่ยนแปลงบุคลากร หรือระบบ เพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การตลาด, เทคโนโลยีใหม่ ๆ, กำไรที่ต่ำเกินไป หรือการรวบรวมกิจการ เป็นต้น

Apple เป็นตัวอย่างที่ดีของ Business Transformation ที่ถูกเปลี่ยนกลยุทธ์โดย Steve Jobs ที่มุ่งเน้นที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม เรียบง่าย นั่นทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จตั้งแต่นั้นมา

ความแตกต่าง ระหว่าง Digital Transformation กับ Business Transformation

Digital Transformation เป็นเรื่องของการเปลี่ยนวิธีการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นระบบ, เครื่องมือ หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจ แต่ Business Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจไม่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มดิจิทัลเสมอไป อาจจะเปลี่ยนแปลงทิศทางของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจก้าวหน้าขึ้น Business Transformation เกิดขึ้นได้ง่ายกว่า Digital Transformation เนื่องจาก Digital Transformation มีความซับซ้อน, อุปสรรคด้านทักษะทางเทคนิค, ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ อีกมากมาย แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกันแต่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

Digital Transformation กับ Business Transformation เกี่ยวข้องกันยังไง

Business Transformation กับ Digital Transformation เป็น 2 อย่างที่มักจะถูกพูดถึงว่าเป็นวิธีที่ทำให้ธุรกิจก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ การจะทำธุรกิจนั้นไม่จำเป็นต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถทำได้ทั้งสองอย่างและทั้งสองอย่างนี้ยังมีการช่วยกันในการผลักดันธุรกิจของคุณได้

สิ่งที่ช่วยกัน

- เอาชนะความท้าทายของตลาดใหม่ ๆ

- ใช้เทคโนโลยีใหม่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

- เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

- ทำให้บริการดีขึ้น

Business Transformation จะเน้นทำให้ธุรกิจเข้าสู่ตลาด Digital Transformation จะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสนับสนุนธุรกิจ

Business Transformation กับ Digital Transformation ดูเผิน ๆ แล้วอาจจะเหมือนกันแต่มีเส้นบาง ๆ กั้นอยู่แม้ว่าจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือทำให้ธุรกิจก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ มีวิธีคิดและวิธีการแตกต่างกันออกไป แต่ที่สุดแล้วทั้ง Business Transformation และ Digital Transformation เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่ หากคุณกำลังทำธุรกิจควรจะศึกษาทั้งสองอย่างนี้ไว้

อ้างอิง : http://virtual-digital.com/business-transformation-vs-digital-transformation