Digital Transformation สำคัญอย่างไร และมีข้อดีอะไร

การนำเทคโนโลยีใด ๆ ก็ตามแต่ที่จะนำมาช่วยในการพัฒนา และแก้ไขกระบวนการทำงานของธุรกิจในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น อาจจะฟังดูแล้วคิดว่ามันง่าย แต่ความจริงนั้นแฝงไปด้วยสิ่งต่าง ๆ มากมาย การเริ่มต้นทรานส์ฟอร์มที่ง่ายที่สุด คือ การนำข้อมูลที่อยู่เอกสารมาอยู่ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Google Docs, Google Sheet เป็นต้น สิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการทำ Digital Transformation เหมือนกัน การทำ Digital Transformation ไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัย เพราะเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้ต้องเหมาะสมกับธุรกิจและกระบวนการทำงานของเรา

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีในทุกวันนี้มีความหลากหลาย และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำมาพัฒนาหรือช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การทำงานแบบ Cloud Concept เป็นต้น สิ่งนี้จะช่วยให้การทำงานขององค์กรง่าย และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การทำ Digital Transformation มีข้อดีอะไร ?

จะช่วยให้องค์กรธุรกิจมีความลีน (Lean Thinking) โดยการลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนลง เป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภค และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรธุรกิจได้ดังนี้

1. การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

ในการที่จะทำ Digital Transformation จำเป็นต้องมีข้อมูลของลูกค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเราสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ โดยดูจากประวัติการใช้บริการ เมื่อเรารู้ความต้องการของลูกค้าเราก็จะนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้

ตัวอย่างธุรกิจ

ร้านกาแฟ เมื่อลูกค้าเดินเข้ามาเราจะสั่งเมนู เราก็จะเรียกชื่อของลูกค้าแล้วถามว่าเอาเมนูนี้เหมือนเดิมใช่ไหมครับ สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้ารู้สึกยินดี เพราะเขาจะรู้สึกว่าตัวเองสำคัญ รู้สึกถึงความพิเศษที่ร้านมอบให้ถึงแม้ว่านี่อาจจะเป็นเพียงสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรามอบให้กับลูกค้า แต่สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ นี่แหละเป็นสิ่งที่ลูกค้าตัดสินใจในการเลือกมาใช้บริการ

YouTube จะเห็นได้ว่าเมื่อเราค้นหาหรือดูอะไรบ่อย ๆ YouTube ก็จะแนะนำสิ่งที่ใกล้เคียงกับที่เรารับชมมาให้เราเรื่อย ๆ

ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดี และอยากที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ

2. การสะสมฐานข้อมูล

การที่ธุรกิจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและลูกค้าไว้บนระบบดิจิทัลจะทำให้เวลาที่ต้องการหยิบใช้ข้อมูลก็จะสามารถหยิบมาใช้ได้ทันที โดยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่จากความต้องการของลูกค้าได้ และจะช่วยในการบริการลูกค้าดังที่กล่าวมาข้างต้น

3. เพิ่มความลีน

ในช่วงที่ไม่รู้ว่าในแต่ละวันจะเจอกับอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด การโดนดิสรัปชัน (Disruption) จากธุรกิจใหม่ ๆ การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ Digital Transformation จะช่วยให้ธุรกิจตัดหรือลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก ทำให้ธุรกิจมีความคล่องตัวมากยิ่ง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Digital Transformation จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัว และพัฒนาไปข้างหน้าได้ ยิ่งเป็นยุคที่เอาแน่เอานอนกับอะไรไม่ได้ และหากธุรกิจหรือองค์กรไหนยังไม่เริ่มทำ Digital Transformation ก็ควรจะเข้ามาศึกษา และหาวิธีในการประยุกต์ใช้กับตนเอง