Business Analyst (ฝึกงาน)

1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
นำเสนอสินค้าและบริการ พร้อมวิเคราะห์และหา Solution เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน พิมพ์เอกสารทางการได้
  • สามารถวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ตรรกะ และประเมินความเป็นไปได้ของความต้องการของลูกค้าได้
  • การสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย ความขยัน และสนใจใฝ่หาความรู้

ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน

สวัสดิการ
ประกันสังคม,โบนัส,วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และสวัสดิการพิเศษ

ค่าตอบแทน
ตามแต่ตกลง

ช่องทางการสมัคร

  • ส่งใบสมัครทางอีเมล : hr@lffintech.co.th
  • หรือ โทร : 065-469-8953
  • คุณพิรยา วาดวงศ์ยศ HR