ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์

(+66)63-535-1193

Facebook

facebook.com/lffintech

อีเมล

info@lffintech.co.th

ที่อยู่

บริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 181/276 หมู่ 3 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

LF TEAM

พร้อมรับฟังทุกปัญหาเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจคุณ