เราให้บริการเพื่อการพัฒนาองค์กร

โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
จากทีมงานที่ มีประสบการณ์และการทำงานแบบมืออาชีพ

ปรึกษาข้อมูลบริการฟรี

บริการของเรา

ออกแบบนวัตกรรม

เราช่วยเป็นที่ปรึกษาในด้านนวัตกรรม เพื่อให้คุณมีแนวทางในการพัฒนาองค์กร ด้วยแนวคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking

พัฒนานวัตกรรม

เราช่วยคุณพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการทำงาน การใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในทุกด้านของธุรกิจคุณ

เครื่องมือนวัตกรรม

เรานำเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มโอกาสและลดปัญหาในการบริหารงานในยุคดิจิตอลเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน

ที่ปรึกษาจัดหาทุน

เราช่วยคุณวางแผนการเงินตั้งแต่การจัดหาแหล่งเงินทุนในการทำนวัตกรรม รวมไปถึงเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ลูกค้าของเรา

หากคุณกำลังเป็นหนึ่งในกลุ่มเหล่านี้คุณคือ “ลูกค้า” ของเรา

ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ที่ต้องการทรานฟอร์มองค์กรด้วยเทคโนโลยี เพื่อเติบโตแบบยั่งยืน

หน่วยงานภาครัฐที่กำลังปรับตัวและมองหาซอฟท์แวร์หรือเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการทำงานที่ไปได้ไกลและมีประสิทธิภาพ

สถาบันการเงินที่กำลังต้องการปรับตัวด้วยเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็วขึ้น

สินค้าของเรา

เราสร้างแพลทฟอร์มและซอฟท์แวร์ที่ช่วยองค์กรของคุณทรานส์ฟอร์มองค์กร
ไปจนถึงการขยายตลาดขยายโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรคุณด้วยเครื่องมือที่เกิดจากความ
ใส่ใจ และการนำปัญหาข้อลูกค้าจริงมาวิเคราะห์และตอบโจทย์การทำงานอย่างสูงสุด
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แพลตฟอร์มบริหารจัดการทีมงานที่ทำให้การประสานงานระหว่างกันเป็นเรื่องง่าย และได้ประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะ Work From Home ก็ตาม

เพิ่มเติม

ระบบบริหารโครงการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อติดตามผลการดำเนินการ และประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแล

เพิ่มเติม

แพลตฟอร์มที่จะทำให้การทำแบบสำรวจการจัดเก็บและ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรโดยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์

เพิ่มเติม

แนะนำเงินทุนที่เหมาะสมให้กับธุรกิจทั้งที่เป็นสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงิน หรือแม้แต่เป็นเงินทุนให้เปล่าจากภาครัฐบาล คุณสามารถเลือกได้ทุกที่ทุกเวลา

เพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

lffintech

LFFINTECH Co., Ltd.

teamwork

500++ องค์กร
กว่า 500 องค์กรไว้วางใจให้เราเป็น ส่วนหนึ่งในการเสริมสมรรถนะองค์กร

coding

ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ

บทความ

เรามีกิจกรรมและข่าวสารที่พร้อมบอกต่อและเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทีมด้วย Workflow ให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด

Digital Transformation Management
ผู้ช่วยธุรกิจให้ปรับตัวสู่ "ยุคดิจิทัล" ได้ง่ายขึ้น

ระบบที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ อย่างไร้อุปสรรค เสมือนอยู่ในออฟฟิศเดียวกัน! เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ทีมงาน ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย วางแผนการทำงาน ติดตามการทำงาน อัพโหลดไฟล์ได้ในระบบเดียว ถึงแม้จะ Work from home ก็ตาม

พันธมิตรและลูกค้า