Content Creator (ฝึกงาน)

1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
สร้างสรรค์คอนเทนต์ทั้งบทความ โฆษณา ภาพ และวีดิทัศน์ในการส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการเขียนบทความเป็นอย่างดี
  • สามารถวางแผนการทำโฆษณา ภาพ และวีดิทัศน์
  • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบการทำงานและเทคโนโลยี
  • การสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย ความขยัน และสนใจใฝ่หาความรู้

ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน

สวัสดิการ
ประกันสังคม,โบนัส,วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และสวัสดิการพิเศษ

ค่าตอบแทน
ตามแต่ตกลง

ช่องทางการสมัคร

  • ส่งใบสมัครทางอีเมล : hr@lffintech.co.th
  • หรือ โทร : 065-469-8953
  • คุณพิรยา วาดวงศ์ยศ HR