ระบบบริหารการดำเนินงานระหว่างผู้ให้ทุนและผู้ประกอบการ

แพลตฟอร์มบริหารการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ และโครงการอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร
เยี่ยมชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ให้ทุน

  • ผู้ช่วยคุณในการติดตามการดำเนินธุรกิจ หรือแผนงานของผู้ประกอบการแบบ Real-Time
  • Smart Report สรุปผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ ในโครงการบ่มเพาะในการดูแล

สำหรับผู้ประกอบการ

  • เป็นผู้ช่วยในการวางแผนธุรกิจ และแสดงภาพรวมการ ดำเนินงานของธุรกิจทั้งหมด
  • สร้างโอกาสในการเข้าสู่แหล่งทุนหรือโอกาสทางธุรกิจ ในอนาคตด้วยการรับรองจากหน่วยงานที่ดูแล

Dashboard

ช่วยคุณในการติดตามประสิทธิภาพการทำงานแบบ Real-Time โดยหน้าจอแสดงมูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ไปในแต่ละกิจกรรมเปอร์เซ็นต์ การเติบโตของธุรกิจ และตัวชี้วัดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลย้อนหลังได้อย่างไม่จำกัด

Activity

ชี้แจงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและงบประมาณที่ใช้ในแต่ละส่วน รวมถึงปัญหา การทำงานและสาเหตุความล่าช้า ช่วย ลดปัญหาการติดตามงานที่ยาก และการใช้เงินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

Milestone

ระบบชี้วัดผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด ช่วยให้คุณติดตามและเข้าถึงการทำงานได้ง่ายขึ้น สามารถติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดการทำงาน

Business Growth

กราฟรายงานผลการเติบโตของธุรกิจแบบ Real-Time ข้อมูลจะถูกประมวลผลและแสดงผลทั้งในรูปแบบรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เพื่อช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ศักยภาพ และการเติบโตของธุรกิจในการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว

Smart Report

รายงานผลการดำเนินงานของทีมงานทั้งในรูปแบบรายเดือนและรายปี ข้อมูลจะแสดงเนื้อหาการดำเนินงาน อาทิ เนื้อหากิจกรรม และรูปภาพประกอบ และข้อมูลอื่นๆ