แหล่งรวมเงินทุน สำหรับผู้ประกอบการ

จับคู่เงินทุนที่ใช่ เพื่อโอกาสทางธุรกิจ ด้วยบริการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
เยี่ยมชมเว็บไซต์

Startup

ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มธุรกิจและมีนวัตกรรม
สามารถเข้ามาหาแหล่งทุนจากภาครัฐได้
ระบบจะแนะนำโครงการที่เหมาะสมให้

SMEs

ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอยู่แล้วและต้องการ
เงินทุนหมุนเวียนหรือขยายกิจการระบบจะ
แนะนำสินเชื่อที่เหมาะกับธุรกิจคุณได้

Let’s Start

กรอกข้อมูลธุรกิจและข้อมูลส่วนตัวซึ่งหมดกังวลเรื่องความปลอดภัย โดยข้อมูลจะถูกป้องกันไว้อย่างปลอดภัย ด้วยการ เข้ารหัสซอฟท์แวร์รับรอง โดย SSL Certificate ที่มีรายละเอียดการเข้ารหัสสูง

Let’s Match

เราจะทำการแนะนำเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งสินเชื่อเพื่อธุรกิจและเงินทุนสนับสนุน จากรัฐบาล โดยสามารถเลือกเงินทุนได้ตามความพอใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากการค้นหาแหล่งเงินทุนนี้

Let’s Match

สำหรับเงินกู้สามารถเข้าสู่กระบวนการตามที่ระบบแนะนำหลังจากนั้นสถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติเงินกู้และรับเงินตามระเบียบแต่ละสถาบันการเงินหรือในกรณีเป็นเงินสนับบสนุนจากรัฐบาลก็อาจใช้เวลาพอสมควร

เราคือผู้ให้บริการค้นหาแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก (SMEs) และธุรกิจตั้งใหม่ (Startup) ในรูปแบบเงินทุนให้เปล่าจากภาครัฐบาล และสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงิน (Bank) และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) โดยเป็นสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีสินเชื่อที่ต้องใช้ หลักทรัพย์ค้ำประกัน และสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน