ระบบบริหารจัดการทีม ให้ทำงานร่วมกันอย่างไร้อุปสรรค

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทีมงาน ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายวางแผนการทำงานติดตามการทำงาน อัพโหลดไฟล์ได้ในระบบเดียว ถึงแม้จะ Work from home ก็ตาม
เยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร หรือระดับผู้จัดการ
สามารถติดตามภาพรวมงาน ได้สะดวก และ
Real-Time

พนักงาน

เสริมศักยภาพการทำงาน จะส่งงาน
ตรวจงานก็ง่าย สะสางภาระงาน
ได้ดีไม่มีตกหล่น

Workspace

เวิร์คเสปซสร้างได้ไม่จำกัดตามสังกัดองค์กร หรือเวิร์คเสปซสำหรับการประสานงานกับองค์กรอื่น

Project

เลือกโปรเจคต้นแบบไม่ว่าจะเป็น ตามคน, ตามวัน, Kanban, Scrum, KPIs, OKRs หรือสร้างรายการทาส์กตามแบบฉบับของตัวเองได้แบบไม่จำกัด

Task

ทาสก์งานสร้าง ตั้งชื่อ แก้ไขได้อย่างอิสระ กำหนดระยะเวลาการทำงาน ลำดับความสำคัญ พร้อมแท็กผู้รับมอบหมาย แนบไฟล์ได้สูงสุด 100MB/ไฟล์

Timeline

เห็นไทม์ไลน์ของโปรเจคงานนั้น ๆ อย่างชัดเจน ช่วยจัดสรรเวลาการทำงานให้เสร็จตามกำหนดการ

Dashboard

เห็นภาพรวมของงานผ่าน Dashboard จะงานด่วน งานเร่ง ก็จัดการบริหารให้ทันตามกำหนดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ