Innovation Platform Development

รวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและเทคโนโลยี โดยที่งานผู้ เชี่ยวชาญระดับประเทศ ที่พร้อมช่วยเหลือในการให้คำปรึกษา แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งแบบรายตัวต่อตัว และแบบ กลุ่ม รวมการนำเครื่องมือทางธุรกิจที่ทันสมัยที่ทางบริษัท วิจัยและพัฒนาขึ้น

ปรึกษาข้อมูลบริการ
อัปเดตเทคโนโลยี ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

อัปเดตเทคโนโลยี ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน

มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน

ดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มากด้วยประสบการณ์

ดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มากด้วยประสบการณ์

สนใจใช้บริการ

คลิก