สร้าง Digital Mindset ภายในองค์กรด้วย Digital Transformation

ในการทำ Digital Transformation อันดับแรก เราควรจะมี Digital Mindset ที่ไม่มีการยึดติดกับการทำ Business Model แบบเดิม ๆ ซึ่งก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เราควรที่จะมีการวางแผน วางกลยุทธ์ด้าน Digital ให้กับองค์กร

การเตรียมความพร้อมขององค์กรให้พร้อมนั้นมีอยู่หลายส่วนด้วยกัน ทั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์ที่ทันสมัย ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น แต่สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นคือ บุคลากรขององค์กรที่มีความพร้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล หรือการมีทัศนคติต่อดิจิทัล (Digital Mindset)

เรียนรู้ แนวทางการทำ Digital Transformation จากประสบการณ์จริง กันได้ที่ คลิก

การที่จะเริ่มต้นในการใช้ Digital Transformation สิ่งแรกที่เราควรมีคือ Digital Mindset และไม่ยึดติดกับการทำธุรกิจในแบบเดิม ๆ ถ้าเราเปลี่ยนการทำธุรกิจแบบใหม่จะทำให้องค์กรหรือธุรกิจของคุณมี Service ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและ Product  ใหม่ ๆ โดย Mindset ควรที่จะเริ่มต้นจากผู้นำองค์กร ที่จะต้องมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนภายในองค์กรให้เข้าใจการทำงานขององค์กร

Digital Mindset ควรเป็นสิ่งแรกของกระบวนการทำ Digital Transformation เพราะการมีมุมมองหรือกระบวนการคิดต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ย่อมช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว และไม่ยึดติดกับการทำธุรกิจในแบบเดิม ๆ เป็นการเปิดมุมมองใหม่ เพื่อให้เห็นภาพกว้างของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงมุมมองต่อการปรับปรุงรูปแบบการทำงาน เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมใหม่ ๆ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย  

Mindset ที่จะทำให้ Digital Transformation เกิดขึ้นอย่างราบรื่นควรที่จะเริ่มต้นจากผู้นำองค์กร ที่จะต้องมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนภายในองค์กรให้เข้าใจการทำงานขององค์กร และมุมมองของเราที่มีต่อหน่วยงาน IT เพราะคนในปัจจุบันนั้นใช้ชีวิตอยู่กับ Technology อย่างมากมาย และสิ่งที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าได้ก็คือ เครื่องมือทาง Digital ที่เอาไปใช้พัฒนาธุรกิจหรือองค์กรในยุคนี้

เราควรที่จะมีฝ่าย IT เพื่อเอาไว้ใช้เสริมความเเข็งแกร่งขององค์กรเราให้ได้มากที่สุด และการหาพนักงานบุคลากรต่าง ๆ ในการเข้ามาเติมเต็มในการทำงาน การให้ความรู้ต่าง ๆ ทางด้าน Digital และ Technology ที่สามารถนำเอาไปปรับใช้กับธุรกิจได้ ซึ่งต้องเข้าใจว่าเราควรที่จะกล้าปรับเปลี่ยนและเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาภายในองค์กร

ก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจนั้น เราควรที่จะเริ่มต้นวางแผนธุรกิจหรือกลยุทธ์ทาง Digital กับองค์กร และนั่นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ Digital Transformation สมบูรณ์แบบได้เเละสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริโภคกับองค์กรได้ ตัวอย่างเช่น ธนาคารต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การโอนเงินการจ่ายเงินผ่านเทคโนโลยี QR Code สิ่งเหล่านี้ได้สร้างประสบการณ์ในการใช้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ให้กับผู้บริโภค ซึ่งทำให้เทคโนโลยีนี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และการบริการทางการเงินในไทยได้

เราจะเห็นได้ว่าการที่เราทำ Digital Transformation นั้น จะเริ่มจากการวางกลยุทธ์ต่าง ๆ ว่าเราจะส่งมอบประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคได้อย่างไรบ้าง เราจึงค่อยมาพัฒนา Product ใหม่ ๆ หรือการใช้ Technology ที่เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาภายในองค์กร และในปัจจุบัน Service กับผู้บริโภค และอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์

สามารถไปอ่านการรักษาความปลอดภัยในทางไซเบอร์ ต่อได้ตามบทความนี้ คลิก

ถ้าหากว่าเรานั้นไม่มีการวางแผนกลยุทธ์ มันจะไม่ใช่กระบวนการ Digital Transformation และจะเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานเพียงเท่านั้น

เราควรที่จะมองธุรกิจของเราเองว่า ได้มีการวางแผนและกลยุทธ์ต่าง ๆ ทาง Digital แล้วหรือยัง แล้วเรามี Digital Mindset ในการปรับตัวเข้าสู่โลกของ Digital Transformation แล้วหรือยัง เพราะสุดท้ายแล้ว เราจะต้องมีการลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรของเราเข้าสู่โลกของ Digital ซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่ากับ Technology ที่เราเข้าใจว่าสิ่งนั้นมันจำเป็น และไม่ได้ตอบกลับมาที่ผลประกอบการและประสิทธิภาพต่าง ๆ ในการทำงานของพนักงานเลย  

อ้างอิง : https://dc.ksu.ac.th/home/digital-mindset-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84-digital-transformation/