คู่มือ Work From Home แบบฉบับ LFfintech

สรุปวิธีการทำงานของ LFTeam

  1. ใช้โปรแกรม Discord ในการคุยแชทสื่อสารกัน
  2. ใช้โปรแกรม Manawork ในการประสานงาน ติดตามงาน และแนบไฟล์
  3. ใช้โปรแกรม Meetgoogle ในการ Video Call
  4. ฝ่ายธุรกิจ Update CRM / ฝ่ายเทคโนโลยี Push Code ทุกวัน
  5. ทุกเช้า 10 โมงจะมีการ Video Call Check-in (Daily Stand-up Meeting)
ระยะทางไม่สามารถทำลายเราได้

แม้ว่าเราจะเจออุปสรรคในการทำงาน แต่เราก็ต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วย ซึ่งบริษัทเราจะมีวิธีการทำงานร่วมกันดังนี้

  1. ทุกเช้า 10 โมง LFTeam ทุกคนจะมา Meeting กันผ่าน Video Call โดยใช้ Zoom เป็นหลัก เพื่อดูว่าทุกคนยังคงสบายดีกันอยู่ อาจจะใช้เวลาทักทายคนละไม่เกิน 1 นาที
  2. แบ่งทีมกันทำ Daily Stand-up Meeting ตามปกติ แนะนำคุยกันให้เสร็จก่อนเที่ยงตามความเหมาะสมของหัวหน้าทีม
  3. ระหว่างวัน คุยแชทกันผ่านโปรแกรม Slack ซึ่งให้ทุกคนสังเกตุ Status คนที่เราจะคุยด้วย หากเป็น “Away” หรือเป็น Status “Active” (ไฟสีเขียว) แล้วเป็นเรื่องด่วนที่ต้องคุย ก็ให้รีบโทรหาเพื่อนในทีมได้เลย
  4. ทุกเย็นประมาณ 5 โมง ให้ทุกคนเช่น ฝ่ายธุรกิจ Update CRM / ฝ่ายเทคโนโลยี Push Code เพื่อให้เวลาหัวหน้าทีมได้ตรวจงาน
อุปกรณ์ออฟฟิศสามารถเอากลับบ้านได้ เพื่อยังรักษาประสิทธิภาพในการทำงานได้

ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจหลักในการทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบไร้รอยต่อ แล้วเราจะกลับมาเจอกันเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างเข้าสู่สภาวะ “ปรกติ” ครับ

ขอบคุณครับ