Cyber Security เทคโนโลยี ที่องค์กร Digital Transformation ไม่ควรมองข้าม

ในยุคที่หลายองค์กรเริ่มทำ Digital Transformation สิ่งสำคัญสำหรับองค์กรคือความปลอดภัยทางข้อมูล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบดิจิทัล เป็นสิ่งที่หลายองค์กรหันมาให้ความสนใจมากขึ้น เพราะ Digital Transformation คือ การปรับตัวให้ธุรกิจหรือองค์กรดำเนินการให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น ในด้านความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน การปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และข้อมูลต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับ Cyber Security จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องบริษัทให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงที่จะถูกแฮก (Hack) ข้อมูล

Cyber Security คืออะไร?

Cyber Security หรือ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์คือ เทคโนโลยีหรือกระบวนการ ที่ช่วยปกป้องเครือข่าย อุปกรณ์ โปรแกรม และข้อมูลจากการถูกโจมตีจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เรียกได้ว่าเป็นระบบความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์เลยก็ว่าได้ ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรต่าง ๆ ในการก้าวเข้าสู่การทำ Digital Transformation เนื่องจากข้อมูลจำนวนมากที่ทางองค์กรเก็บรวบรวมไว้มีความสำคัญอาจส่งผลกระทบด้านลบกับองค์กรหากถูกขโมยเอาข้อมูลไป หรือถูกนำไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลทางการเงิน รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และข้อมูลทางธุรกิจด้วย ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องมี Cyber Security เพื่อให้งานมีความปลอดภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการเดินหน้าทำ Digital Transformation จะขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่น

ประเภท Cyber Security มีอะไรบ้าง?

ปกป้องธุรกิจของคุณจากการโจมตีของผู้ไม่หวังดี ดูแลองค์กรให้มีความปลอดภัยทางไซเบอร์  นำพาองค์กรที่ทำ Digital Transformation ไปสู่ความสำเร็จ พร้อมรับมือการป้องกันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะช่วยป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์ หรือ Cyber Attack ที่ควรให้ความสำคัญ ได้แก่

Network Security หรือความปลอดภัยของเครือข่าย

เป็นการปกป้องเครือข่าย หรือป้องกันการถูกโจมตีและการบุกรุก Internal Networks โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่เราเคยได้ยินว่าระบบถูกแฮก (Hack) นั่นเอง นอกจากนี้ Network Security ยังช่วยให้ Internal Networks มีความปลอดภัย และป้องกันการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมักจัดทำโดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่ใช้นโยบายเกี่ยวกับรหัสผ่าน และการเข้าสู่ระบบที่คาดเดาได้ยาก ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัส และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

Application Security หรือความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน

เป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ควรต้องมีเพื่อปกป้องระบบ Application Security จะใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อจัดการกับภัยคุกคามภายนอกที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจำเป็นต้องมีการอัปเดตและทดสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันจากการถูกโจมตีจากบุคคลอื่น การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ นี้ต้องใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เข้ามาช่วยดู อาจจะจ้างเอเจนซี่หรือ หาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เข้ามาใช้งาน ก็ต้องให้ทีม IT ที่เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ หรือ Audit ดูก่อนว่าระบบ แอปพลิเคชันมีความปลอดภัยแค่ไหน

Cloud Security หรือความปลอดภัยบนคลาวด์

คือหนึ่งใน Cyber Security ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ตรวจสอบและปกป้องข้อมูลที่จัดเก็บในระบบคลาวด์ เมื่อพูดถึง Cloud Security ก็จะนึกถึง Cloud Computing ซึ่ง Cloud Computing คือเทคโนโลยีแบบใหม่ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านคอมพิวเตอร์ มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ โดยหลายคนเชื่อว่า Cloud Computing มีความปลอดภัยน้อยกว่าการเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์และระบบขององค์กรนั้น ๆ เอง

Mobile Security and IoT หรือความปลอดภัยบนอุปกรณ์มือถือและ IoT

IoT (Internet of Things) คือ ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน  แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีคนมาส่งมอบข้อมูล หากธุรกิจของคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัยจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการป้องกันความเสี่ยงก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งหรือใช้งาน จำไว้ว่าอุปกรณ์ทาง IT นั้นมีความเสี่ยงแทบทุกเครื่อง

Data Security หรือความปลอดภัยของข้อมูล

สิ่งที่อยู่ภายในเครือข่ายและแอปพลิเคชัน คือ ข้อมูล การปกป้องข้อมูลบริษัท และลูกค้าถือเป็นความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่ง ข้อมูลคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การทำ Digital Transformation เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะข้อมูลเป็นตัวบ่งบอกความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และสามารถนำมาคาดการณ์ความเป็นไปในอนาคตได้ ดังนั้น จะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น และป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

Operational Security หรือความปลอดภัยของการดำเนินการ

เป็นกระบวนการป้องกันข้อมูลที่ถือเป็นทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่ง และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การกำหนดขอบเขตในการเข้าถึงเครือข่าย และกระบวนการในการระบุว่าข้อมูลควรถูกจัดเก็บไว้ที่ไหนและอย่างไรเพื่อความปลอดภัย ซึ่งต้องวางแผนกันตั้งแต่เริ่มต้น เพราะการมาแก้ไขขั้นตอนการดำเนินการใหม่ โดยเฉพาะตอนที่มีข้อมูลเยอะแล้ว ทำให้ทำงานได้ยากลำบากมากขึ้น เพื่อป้องกันการเข้ามาสร้างความเสียหาย เช่น การลอบดักฟังเพื่อมาล้วงข้อมูลต่าง ๆ กระบวนการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีไว้เป็นอย่างมาก

การรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ต้องมีการควบคุมเป็นระบบ เพื่อให้การทำ Digital Transformation เดินหน้าต่อไปอย่างปลอดภัย โดยรวมแล้ว Cyber Security เป็นสิ่งจำเป็นในการควบคุม Computer Systems จากพฤติกรรมที่น่าสงสัย ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเรื่องง่าย ทั้งประชาชนทั่วไปและองค์กร ต่างใช้อินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้น จึงเป็นช่องทางที่อาชญากรทางไซเบอร์สามารถเข้ามาสร้างความเสียหายได้ ดังนั้น Cyber Security จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ส่งผลให้องค์กรที่มีการทำ Digital Transformation เดินหน้าได้อย่างไม่มีสะดุด และรับมือได้ในทุกสถานการณ์

อ้างอิง :

https://prospace.services/types-cyber-security/