Transformational leadership ผู้ชี้ทางองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

Transformational leadership ผู้ชี้ทางองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

การบังคับให้โลกธุรกิจหมุนช้าลงคงเป็นเรื่องยาก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การที่องค์กรยุคใหม่ต้องหมุนตามให้ทันคงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากกว่า สิ่งสำคัญอยู่ที่ผู้นำที่จะเป็นผู้ชี้ชะตาและทิศทางขององค์กรว่าจะไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จหรือจะถูก Disrupt เสียก่อน วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับผู้นำแบบ Transformational leadership ที่จะมาคอยชี้นำให้องค์กรเข้าสู่ยุค Digital Transormation อย่างแข็งแกร่งได้

Transformational leadership คือ?

ผู้นำที่มีความสามารถในการนำทีมหรือองค์กรผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้ทีมในองค์กรให้พวกเขาได้คิดแบบใหม่และทันสมัย ท้าทายความเป็นปัจจุบันและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง Transformational leadership เป็นผู้เพิ่มคุณค่า สร้างโอกาสให้ทีมเติบโตและพัฒนาต่อไปอีกขั้น

ผู้นำแบบ Transformational leadership สามารถแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้ อีกทั้งยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ผ่านการเสนอแนวคิดใหม่ ๆ การส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการพัฒนาทีมให้เป็นทีมที่มีความสามารถเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

Transformational leadership ต่างจาก leadership ทั่วไปอย่างไร?

ความแตกต่างของ Transformational leadership กับ leadership มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือ การสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นพฤติกรรมการทำงานของทีม

Transformational leadership จะเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นและนำทีมในการตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น เน้นมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อการเติบโตและพัฒนาตนเองให้มีทักษะใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น

4 องค์ประกอบพฤติกรรมของ Transformational leadership “4I’s” (Four I’s)

การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation)

แนวคิดที่สำคัญของผู้นำแบบ Transformational leadership ซึ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมในทีมหรือองค์กร ผู้นำที่มีความสามารถในการกระตุ้นทีมสร้างโอกาสและความท้าทายให้กับทีมให้เห็นภาพรวม มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์

ผู้นำแบบนี้จะสร้างแรงจูงใจที่เน้นการเรียนรู้และการเติบโตของทีมมากกว่าการเน้นผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว โดยให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับทีมให้สามารถแสดงความคิดเห็นและไอเดียของตนได้อย่างเปิดเผย ผู้นำจะเสนอคำถามที่กระตุ้นให้ทีมคิดอย่างเป็นอิสระและท้าทายเพื่อสร้างความคิดใหม่ ๆ และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนใคร

การพิจารณารายบุคคล (Individual Consideration)

แนวคิดหลักของผู้นำแบบ Transformational leadership ซึ่งเน้นความเข้าใจ รับรู้ความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคลในทีมหรือองค์กร ผู้นำที่ใส่ใจรายละเอียดจะให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของแต่ละบุคคลในทีม โดยไม่มองข้ามเพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อสุขภาพจิตใจและประสิทธิภาพของทีมได้

ผู้นำแบบนี้จะรับฟังและเข้าใจความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละบุคคล การให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้ในระดับที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล เป็นต้น การตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจของทีมจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีในทีม ผู้นำจะสนับสนุนและสร้างโอกาสให้แก่สมาชิกในทีมเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่และเติบโตในบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสม

แรงจูงใจที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational amotivation)

อีกหนึ่งแง่มุมหนึ่งของผู้นำแบบ Transformational leadership ที่มุ่งเน้นการสร้างภาพที่ชัดเจนให้กับทีม เพื่อให้พวกเขามีความมุ่งมั่นและมองเห็นมุมมองที่ยากขึ้นในการทำงาน ผู้นำที่ใช้แรงจูงใจนี้จะใช้วิธีการสร้างพลังบวกให้กับทีมได้ โดยใช้ตนเองเป็นตัวอย่างที่ดีและเชื่อมั่นในความสำเร็จของทีม

ผู้นำที่มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจที่เป็นแรงบันดาลใจจะมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของทีมหรือองค์กร โดยทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกว่าพวกเขามีบทบาทที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมาย ผู้นำจะใช้เครื่องมือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเล่าเรื่องราวที่หลากหลายและแรงจูงใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในทีม

อิทธิพลในอุดมคติ (Idealized Influence)

แนวคิดสำคัญของผู้นำแบบ Transformational leadership ที่เน้นการแสดงความเชื่อมั่นและความเป็นผู้นำที่สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ผู้นำที่มีอิทธิพลในอุดมคติจะมีความเชื่อในตนเองและมีพลังบวกที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม ใช้เหตุผลมากกว่าคำดุด่าที่นอกจากจะไม่สร้างแรงจูงใจในการทำงานแล้ว ยังบั่นทอนจิตใจของคนทำงานอีกด้วย ผู้นำที่เป็นตัวอย่างที่ดี ลูกน้องจะเชื่อมั่น พร้อมที่จะทำตามและไปตามอุดมการณ์เดียวกัน

สรุป

ผู้นำใคร ๆ ก็เป็นได้ แต่ผู้นำแบบ Transformational leadership จะต้องมี Growth Mindset ที่ดีเป็นการย้ำความสำคัญของการมีแนวคิดและทัศนคติในการเติบโตพร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การมี Growth Mindset ที่ดีจะทำให้ทำความเข้าใจและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง นำทีมเข้าสู่ยุค Digital Transformation ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทีมด้วย Workflow ให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ปรับธุรกิจให้พร้อมเปลี่ยนแปลง หรือ เปลี่ยนไปเรื่อยกันแน่?