3 ข้อดีของธุรกิจที่มีการทำ Digital Transformation

มีเทคโนโลยีนั้นดีอย่างไร ?

เทคโนโลยีมีส่วนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันสะดวกสบายขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งจุดเปลี่ยนเมื่อความเป็นดิจิทัลหรือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิด Digital Transformation ขึ้น คือการปรับใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับองค์กร หลายคนคงคิดว่าเป็นการที่เรานำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่พนักงาน ทำให้เกิดความกังวลกลัวการตกงาน เพราะเอาเครื่องจักรเข้ามาแทน ต้องสร้างภาพลักษณ์ให้พนักงานเห็นว่าเทคโนโลยีคือเพื่อนไม่ใช่ศัตรู ในมุมของพนักงานอาจเกิดความกลัวที่ว่า จะปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้ไหม

3 ข้อดีของธุรกิจที่มีการทำ Digital Transformation

การทำ Digital Transformation ได้นั้น ต้องให้พนักงานเป็นศูนย์กลาง เพราะการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่องค์กร ตัวบุคคล ที่จะต้องมีความพร้อมที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เราไปดูกันว่าการทำ Digital Transformation นั้นดีอย่างไร

1.สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า

การขายสินค้าคือเน้นความต้องการของผู้บริโภค ในวงการธุรกิจคงหนีไม่พ้นเรื่องของประสบการณ์ของลูกค้า ในปัจจุบันหลายบริษัทเน้นไปที่เรื่องนี้มากขึ้น เพราะยิ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่ให้กับลูกค้ามากเท่าไร ความผูกพันระหว่างองค์กร กับลูกค้า ก็ยิ่งมีมากขึ้น นำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ตัวอย่างผลจาก Digital Transformation เช่น Netflix เริ่มต้นจากผู้ส่ง DVDs ทางไปรษณีย์ กลายเป็นผู้นำด้าน Video Streaming Content และปัจจุบันก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิต Original Content โดยที่นำจุดแข็งเรื่องของข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ว่าคนชอบดูภาพยนตร์แนวไหน ชื่นชอบผู้กำกับคนใด ชอบเนื้อหาอะไร จนทำให้ Netflix เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีรายได้ที่สูงขึ้นแบบมหาศาล

2. สะสมฐานข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้น

การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันภายในองค์กรและลูกค้าเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลย โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์ในการทำความเข้าใจลูกค้าให้ตรงใจมากขึ้น ตัดสินใจด้วยข้อมูลที่มากพอ และกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจรวมไปถึงมองเห็นโอกาสในการทำกำไรต่อเงินลงทุนที่ลงไปได้ด้วย นับเป็นอีกกุญแจสำคัญของ Digital Transformation

3. เพิ่มความคล่องตัวขององค์กร

องค์กรทุกแห่งต้องแสวงหาวิธีการที่จะใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพความคล่องตัวเป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาองค์กรไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง “ความคล่องตัว” แบบนี้เรียกกันว่า “Agility” ที่เป็นแนวคิดควบคู่กันกับการทำ Digital Transformation

“Work from Home” คือเคสตัวอย่าง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ลดการแพร่กระจายของเชื้อโดยการทำงานที่บ้าน องค์กรที่ทำการ Digital Transformation เรียบร้อยแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ต่างกับองค์กรที่ยังไม่ได้เริ่ม ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนในการรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ เราได้เห็นถึงความสำคัญของการทำ Digital Transformation ว่ามีผลต่อธุรกิจอย่างไร ในเมื่อคนรอบ ๆ เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ถ้าเรายังอยู่ที่เดิมให้คนอื่นนำหน้าเราไป ธุรกิจของเราอาจหายไปหรือถอยลงได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://youtu.be/kWRRbPeODFo
https://teachme-biz.com/blog/digital-transformation/