กิจกรรมพัฒนาทีมส่งเสริมองค์กร | OKRs Workshop

กิจกรรมพัฒนาทีมส่งเสริมองค์กร ในหัวข้อ “OKRs”

พวกเราบริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด ได้มีกิจกรรมพัฒนาทีมร่วมกันในหัวข้อแรกของปีนี้พวกเราได้เรียนรู้ในเรื่องของ OKRs ซึ่งเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ที่จัดขึ้นภายในองค์กร บริษัทของพวกเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มมากขึ้นซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกที่ทำร่วมกัน ทำให้พวกเราได้ใกล้ชิด ได้รู้จักกันมากขึ้นและพวกเราได้ทำอะไรกันบ้างไปดูกันดูกันเลย

พวกเราได้ทำอะไรกันบ้าง

Get to know OKRs

อันดับแรกเลยเราก็ได้มารู้จักกับ Andrew Grove ผู้ที่สร้างแนวคิด OKRs เริ่มต้นใช้งานโดยบริษัท Intel ในปี 1974 และเขาก็ได้สอนแนวคิดนี้ให้กับ John Doerr และ John Doerr ก็ได้นำแนวคิด OKRs นี้ไปเผยแพร่ให้กับ บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Google ได้เริ่มใช้งานแนวคิด OKRs เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ปี 1999 บริษัทมีพนักงานเพียง 40 คน และต่อมาเติบโตจนมีพนักงานมากกว่า 60,000 คนทั่วโลกในปัจจุบัน

Workshop

พวกเราได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จับกลุ่มแบ่งทีม โดยยก Case Study ในตลาดจริงมาลองคิดร่วมกันภายในทีม แรก ๆ ก็มีผิดถูกกันบ้าง แต่พอได้คิดได้ลงมือทำจริงก็ทำให้เข้าใจใน OKRs กันมากขึ้น การคิดและทำคนเดียวก็เกิดผลลัพธ์เพียงแค่อย่างเดียว แต่ถ้าคิดและร่วมกันกับทีมก็จะได้ผลลัพธ์หลายอย่างที่แตกต่างจนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดออกมา

ก่อนหน้านี้บริษัทของเราก็มีการตั้งเป้าหมายในการทำงานของแต่ละคนอยู่แล้ว แต่อาจจะยังไม่ดีที่สุด นอกจากเราจะได้ความรู้เรื่อง OKRs กิจกรรมอีกอย่างในวันนี้ของพวกเราก็คือ กำหนด OKRs สำหรับทีมที่จะลงมือทำจริง ๆ ในไตรมาสนี้ มันน่าตื่นเต้นมาก ๆ พวกเราจะมีเป้าหมายที่อยู่ในทิศทางเดียวกันสักที เพื่อน ๆ คงอยากรู้จักกับ OKRs กันแล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไร ไปดูกันต่อเลย

OKRs Workshop
Workshop

ยกตัวอย่าง:

Objective: เพิ่มยอดขายสินค้าออนไลน์ในไตรมาสที่สอง

Key Results:

K1: เพิ่มยอดขายสินค้าในเว็บไซต์ออนไลน์ให้มากขึ้นเป็นจำนวนเงิน X บาท

K2: เพิ่มจำนวนลูกค้าที่เข้าชมและซื้อสินค้าในเว็บไซต์ให้มากขึ้นเป็น Y ครั้ง

K3: ลดอัตราการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ให้ต่ำลงเป็น Z เปอร์เซ็นต์

Objective: พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

Key Results:

K1: ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีระดับความพึงพอใจของลูกค้าในระดับ X

K2: ลดจำนวนตำแหน่งงานที่ต้องทำงานซ้ำซ้อนในกระบวนการผลิตจาก X เป็น Y

K3: เพิ่มการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตเป็น Z รายการ

อ่านเพิ่มเติม [Case Study] เปิดตัวอย่าง OKR เพื่อการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คลิก

OKRs ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร

การใช้ OKRs ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กรในหลายด้าน ดังนี้

1. ชัดเจนในวิสัยทัศน์และเป้าหมาย: OKRs ช่วยให้องค์กรกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน ทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและมุ่งมั่นทำงานในทิศทางเดียวกัน เมื่อทุกคนรู้ทิศทางที่ต้องดำเนินการร่วมกันแล้ว องค์กรจะมีโอกาสเติบโตและพัฒนาได้มากขึ้นไปอีกขั้น

2. การจัดทีมและการทำงานร่วมกัน: OKRs ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม โดยทุกคนในทีมสามารถกำหนด OKRs ส่วนตัวและ OKRs ร่วมกันได้ ทำให้ทีมตั้งใจทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีมและองค์กร

3. การวัดและติดตามผลการดำเนินงาน: OKRs ช่วยให้องค์กรมีกรอบการวัดและติดตามผลการดำเนินงานที่ชัดเจน ผล Key Results ที่ได้จะทำให้ทุกคนเห็นผลลัพธ์ของงานที่ทำ ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงและแก้ไขเป้าหมายได้ตรงจุด

4. สร้างการเรียนรู้และนวัตกรรม: การตั้ง OKRs ที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นจะช่วยสร้างการเรียนรู้ให้พัฒนาทักษะของตนเองเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมาย ยิ่งเพิ่มทักษะยิ่งไปถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย และองค์กรก็จะได้พนักงานที่เก่งขึ้นพร้อมพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

OKRs เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดและติดตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งมีผลต่อการเติบโตขององค์กรได้โดยตรง การใช้ OKRs ช่วยให้องค์กรมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน สร้างการทำงานร่วมกันในทีม และมีกรอบการวัดและติดตามผลการดำเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังสร้างการเรียนรู้และนวัตกรรมภายในองค์กรด้วย องค์กรที่ใช้ OKRs เป็นตัวอย่างที่สำเร็จและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในวงการธุรกิจ

หากใครอยากลองตั้ง OKRs เป็นของตัวเอง ลองเข้าไปอ่านบทความ ตั้ง OKRs ให้ท้าทายเริ่มต้นอย่างไร คลิกเลย

ตัวอย่างองค์กรที่ใช้ OKRs

นอกจาก Google ที่ได้ถูกกล่าวถึงแล้ว ยังมีองค์กรอื่น ๆ ที่ใช้ OKRs เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรด้วย เช่น:

1. Intel: บริษัทผู้ผลิตชิปประมวลผลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ OKRs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเติบโตในตลาดของพวกเขา

2. Netflix: บริษัทบริการสตรีมมิ่งออนไลน์ที่ใช้ OKRs เพื่อกำหนดเป้าหมายในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและเพิ่มจำนวนสมาชิกของพวกเขา

4. Amazon: เป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์ที่ใช้ OKRs เพื่อกำหนดเป้าหมายในการเติบโตและขยายตัวในตลาดต่าง ๆ ที่เข้าถึงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของพวกเขา

5. Airbnb: เว็บไซต์จองที่พักออนไลน์ที่ใช้ OKRs เพื่อกำหนดเป้าหมายในการเติบโต ทำให้เพิ่มจำนวนผู้ใช้งานและการจองที่พักในแพลตฟอร์มของพวกเขา

6. Twitter: เว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ใช้ OKRs เพื่อกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานและการสร้างแพลตฟอร์มสื่อสังคมที่แข็งแกร่งขึ้น

สรุป

OKRs ช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีการเข้าใจและชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กร และช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม โดยผู้ใช้งานจะกำหนด Objectives และ Key Results ในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผลลัพธ์สามารถวัดได้อย่างชัดเจน และตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การติดตามและประเมินผล Key Results จะช่วยให้องค์กรปรับปรุงและปรับทิศทางการดำเนินงานตามความเหมาะสม

การสร้างกิจกรรมภายในองค์กรช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานของพวกเรามากขึ้น ลดความกังวลต่อเพื่อนใหม่ ละลายพฤติกรรมของทุกคน เวลาทำงานก็จะได้ไว้ใจ เชื่อใจกันและกัน ที่สำคัญยังเป็นการลดความขัดแย้งต่อกันได้อีกด้วย และในอนาคตพวกเราจะมีกิจกรรมแบบนี้อีกแน่นอน เดี๋ยวจะเอามาแชร์เป็นความรู้ให้กับทุกคนนะคะ รอติดตามพวกเราได้เลย

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทีมด้วย Workflow ให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ปรับธุรกิจให้พร้อมเปลี่ยนแปลง หรือ เปลี่ยนไปเรื่อยกันแน่?

5 ขั้นตอนออกแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อรากฐานที่แข็งแกร่งขอธุรกิจ

ออกแบบวัฒนธรรมองค์กรให้เติบโตและเป็นที่น่าสนใจในโลกธุรกิจ การออกแบบวัฒนธรรมองค์กรให้เติบโตและเป็นที่น่าสนใจในโลกธุรกิจเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากในยุคที่สมัยการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรงในสากล เพื่อที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน องค์กรต้องมีวัฒนธรรมที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง สร้างความน่าสนใจในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กรสำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำธุรกิจอย่างมีนัยสำหรับความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กร

Charida Sinphongphaisan

Charida Sinphongphaisan