Data Transformation สัมพันธ์กันอย่างไรกับ Digital Transformation

ผู้เขียนเชื่อว่าผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคงคุ้นเคยกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) มาบ้างแล้ว แต่อาจไม่คุ้นเคยกับคำว่า Data Transformation คือ ข้อมูลเชิงลึกในการประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางหรือธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าใจเพิ่มเติม Data Transformation ไม่ใช่เพียงแค่ขั้นตอนในการสกัดข้อมูลดิบ เพื่อให้เป็นประโยชน์ แต่หมายถึงขั้นตอนในการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องมีกระบวนการกรองข้อมูลส่วนที่จำเป็นและส่วนที่ไม่จำเป็นออกจากกัน และยังหมายถึงการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ และแสดงผลในส่วนที่เป็นประโยชน์ในการทำงานได้แบบ Real-Time

Digital Transformation ปรับใช้กับธุรกิจ

ในการที่ธุรกิจจะนำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลและข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทางธุรกิจ หรือสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ได้ เพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานภายในองค์กร เพราะต้องมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับองค์กรธุรกิจตั้งแต่พนักงานจนถึงการบริการลูกค้า

Digital Transformation สำคัญอย่างไรกับธุรกิจ

เมื่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจ ถ้าไม่เปลี่ยนก็รอเพียงวันโดนดิสรัปชัน (Disruption) เท่านั้นเอง และจากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงาน กระบวนการผลิต ตลอดจนการให้บริการลูกค้า จะเห็นได้ว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) คือหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต่อองค์กรธุรกิจที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหมดห่วงที่จะโดนทิ้งไว้ข้างหลังหรือโดนดิสรัปชัน (Disruption) อีกด้วย

เมื่อกล่าวถึง Digital Disruption ในยุคที่หลาย ๆ ธุรกิจโดนดิสรัปชัน (Disruption) จนต้องมีการปรับตัวกันถ้วนหน้า หลายคนอาจมีคำถามว่า

Digital Disruption คืออะไร

Digital Disruption คือ การที่ธุรกิจหยุดชะงัก เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การเงิน การเกษตร ตลอดจนการศึกษา ทำให้องค์กรธุรกิจมิอาจจะอยู่เฉยได้อีกต่อไป เพื่อที่จะทำให้องค์กรของตนอยู่รอดต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาระบบ การสื่อสาร การทำงานร่วมกันทางไกล ตลอดจนการนำระบบ AI มาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจ ส่งผลให้หลาย ๆ องค์กรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย และยังถือว่าเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) ด้วย

จากที่มีการพูดถึงดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงจะสงสัยกันว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) คืออะไร ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ โดยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐาน กระบวนการทำงาน ไปจนถึงการบริการลูกค้า ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กร และกลยุทธ์ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรสามารถแข่งขันในโลกของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างธุรกิจที่ทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation)

Netflix: ที่เปลี่ยนจากผู้ส่ง DVDs ทางไปรษณีย์ เป็นผู้นำในการให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอคอนเทนต์ และปัจจุบันก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิต Original Content เรียบร้อยแล้ว

Amazon: บริการคลาวด์ Amazon Web Services (AWS) กลายเป็นธุรกิจหลักของ Amazon ที่สามารถสร้างกำไรอย่างมหาศาล โดย Amazon ยังได้ต่อยอดธุรกิจด้วยการสร้างระบบนิเวศน์ของตัวเองที่ประกอบไปด้วยสินค้าและบริการต่าง ๆ อีกมากมาย

Alibaba: เปลี่ยนจากธุรกิจอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซและค้าปลีก มาเป็นผู้นำธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่ให้บริการที่หลากหลายธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

จากตัวอย่างดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่าธุรกิจระดับโลกจะมีการพัฒนา ปรับปรุงและปรับตัวอยู่เสมอ ไม่อายที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรของตนเองให้เข้ากับยุคสมัย และพร้อมนำเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาใช้โดยที่ไม่รีรอให้มีธุรกิจมาดิสรัปชัน (Disruption) ตนเองได้

ที่มา : shorturl.asia/dvKlT