8 ประโยชน์ของ Digital Transformation ในธุรกิจอุตสาหกรรม

Digital Transformation ในธุรกิจอุตสาหกรรม

ปัจจุบันเราอยู่ในโลกดิจิทัลและมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยงานมนุษย์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโลกของเราเข้าสู่ยุค Digital Transformation แล้ว ด้วยเหตุนี้เอง องค์กรส่วนใหญ่จึงต้องมีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ไม่ว่าจะใช้สำหรับปัจจุบันหรือเพื่อใช้ในอนาคต เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานและลูกค้าเป้าหมายได้ ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนการดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทำให้เกิดความก้าวหน้า ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจอุตสาหกรรมได้ เช่น แพลตฟอร์ม IoT (Internet of Things), Cloud Computing, Big Data และ AI เป็นต้น

8 ประโยชน์ของดิจิทัลในธุรกิจอุตสาหกรรม

1. ลดต้นทุน

หลายเทคโนโลยีใช้สามารถใช้ในการลดต้นทุนโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้เหลือน้อยที่สุด โดยตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นส่งผลให้ต้นทุนแรงงานลดลง

นอกจากนี้ Digital Transformation ยังช่วยในการคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในบริษัทได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทำให้ลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและควบคุมงบประมาณได้ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้ประหยัดเวลาซึ่งส่งผลให้การผลิตที่คุ้มทุนมากขึ้น

2. เพิ่มประสิทธิภาพ

M2M หรือ Machine to Machine คือ อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารระหว่างเครื่อง สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันผ่านการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในงานหลาย ๆ อย่าง ซึ่งทำให้บริษัทไม่จำเป็นต้องมีพนักงานอยู่ประจำตลอดเวลาอีกต่อไป ในด้านรูปแบบการผลิตก็มีการเปลี่ยนแปลงและการผลิตแบบใหม่นี้ช่วยให้มีการทำงานลดลงโดยเฉพาะงานที่ซ้ำซากจำเจ ลดอุบัติเหตุในการทำงานกับเครื่องจักร รวมทั้งทำให้มีความแม่นยำ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองมากขึ้น

3. มีโอกาสที่จะเกิดธุรกิจใหม่

การผลิตหรือบริการใหม่ ๆ ในยุคปัจจุบันมักเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล จึงเป็นการสร้างแหล่งรายได้ใหม่ของบริษัทได้เลย การมีนวัตกรรมใหม่ก่อนบริษัทอื่นเป็นข้อได้เปรียบในด้านการตลาดอย่างมาก

4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้น

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตช่วยตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถจัดตารางงานใหม่ได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและสามารถผลิตโดยใช้รูปแบบที่กำหนดเอง ทำให้สามารถผลิตให้เข้ากับผู้บริโภคแต่ละรายโดยไม่ต้องเสียเวลา จากการที่ใช้วิธีนี้ทำให้ทางบริษัทได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

5. ได้เปรียบในการแข่งขันด้านธุรกิจ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นอย่างมาก โดยการรวมฟังก์ชันใหม่ให้เข้ากับระบบการผลิต เป็นผลดีต่อผลิตภัณฑ์ของโรงงานและให้มูลค่าเพิ่มแก่แบรนด์ นอกจากนี้ ยังช่วยพนักงานพัฒนาศักยภาพและทักษะในอาชีพของตัวเองมากกว่าจะไปทำงานในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตัวเอง เพราะมีเทคโนโลยีมาทำแทนแล้ว

6. มีความสามัคคีภายใน

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในงานประเภทกลุ่ม การทำ Digital Transformation หาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์เรื่องการทำงานกันเป็นทีม เช่น MANAWORK ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารระหว่างแผนก ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมกันมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจมีมุมมองโดยรวมของแผนกต่าง ๆ ซึ่งทำให้จัดการง่ายมากขึ้น และพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีจากทุกที่และทุกเวลา ช่วยให้การทำงานเป็นทีมได้ง่ายขึ้น แม้จะอยู่ต่างสถานที่

7. ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ

การทำ Digital Transformation จะดีขึ้นมากหากได้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เข้ามาร่วมงานและหากบริษัทมีผู้นำที่เข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงองค์กร ก็จะเป็นการดึงดูดอยากให้บุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงานให้กับทางบริษัท นอกจากนี้ หากมีการจัดการอย่างเหมาะสม การทำ Digital Transformation จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับเหล่าพนักงาน สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้

8. เก็บข้อมูลได้มากขึ้น

Digital Transformation ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยการที่เราจะรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ Digital Transformation จะทำให้มีระบบวิเคราะห์ที่ดีขึ้นส่งผลให้เข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีต่าง ๆ จะช่วยเสริมการตัดสินใจและการตอบสนองอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในข้อมูล

ธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัล หากบริษัทไหนปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลได้ก่อนจะได้เปรียบกว่าคู่แข่งอย่างแน่นอน บริบทปัจจุบันของธุรกิจอุตสาหกรรมคืออุตสาหกรรม 4.0 แต่อุตสาหกรรม 5.0 กำลังใกล้เข้ามา และหากไม่มีทักษะด้านดิจิทัล รวมไปถึงไม่มีการทำ Digital Transformation จะทำให้บริษัทของคุณจะเสียเปรียบคู่แข่งอย่างมาก

อ้างอิง : https://nexusintegra.io/industrial-digital-transformation-what-is-benefits/