Digital Transformation กับธุรกิจด้านสุขภาพที่กำลังโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

หลายคนอาจจะสงสัยว่า Digital Transformation กับธุรกิจสายสุขภาพ มันเกี่ยวกันยังไง ธุรกิจสายสุขภาพในช่วงหลัง ๆ มานี้มีการใช้และลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น เช่นเดียวกันกับธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลจากผลสำรวจเมื่อไม่นานมานี้มีบริษัทด้านการดูแลสุขภาพและเภสัชกรรมเพียง 7% เท่านั้นที่บอกว่าพวกเขาเข้าสู่ยุค Digital Transformation

เทคโนโลยีของอุปกรณ์การแพทย์

แนวโน้มอีกอย่างหนึ่งของ Digital Transformation กับธุรกิจสายสุขภาพ นั้นก็คือ บริษัทสามารถเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของลูกค้าจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในอดีตนั้นผู้คนอาจจะคุ้นเคยกับการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้งหรือเมื่อมีสิ่งผิดปกติกับร่างกายแต่ในยุค Digital นั้นสามารถเก็บข้อมูลด้านสุขภาพได้ตลอดเวลาซึ่งจะทำให้หาแนวทางป้องกันและดูแลบำรุงรักษาสุขภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น

ทำให้บริษัทด้านสุขภาพหลาย ๆ บริษัทได้มีการลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบสวมใส่ที่สามารถใช้ในการติดตามผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้แบบเรียลไทม์และยังสามารถกำหนดแนวโน้มเกี่ยวกับสุขภาพในอนาคตได้อีกด้วย

อุปกรณ์ที่สามารถพบเห็นได้บ่อย

  • เครื่องติดตามการออกกำลังกาย
  • เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ
  • Oximeters (เครื่องตรวจสอบปริมาณออกซิเจนในเลือด)
  • Sweat meters (เครื่องวัดเหงื่อ)

ทำนายแนวโน้มด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การทำนายแนวโน้มด้านสุขภาพเกิดขึ้นได้เพราะมี Big Data การวิเคราะห์ผ่าน Big Data ไปให้บริษัทด้านสุขภาพสามารถเห็นแนวโน้มสุขภาพของลูกค้าได้ และยังสามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้อย่างถูกจุด

A.I. กับอุตสาหกรรมการแพทย์

Artificial intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ เข้ามามีส่วนกับธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์พอสมควร หลายบริษัทมีการลงทุนด้าน AI มากมาย

สำหรับผู้ป่วยแล้ว AI ในด้านการแพทย์ที่ผ่านมาหุ่นยนต์พยาบาลอย่าง Moxi ที่เป็นหุ่นยนต์อยู่ในโรงพยาบาลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือพยาบาล เช่น การดึงและเติมอุปกรณ์ และ Chatbots ที่ช่วยแบ่งเบาภาระในการตอบคำถามต่าง ๆ ของลูกค้าอีกด้วย

AI ยังมีบทบาทในด้านการวิเคราะห์อย่างแม่นยำอีกด้วย และยังสามารถจดจำรายละเอียดของยาต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำพยายามใช้อัลกอริทึมต่าง ๆ ของ AI เพื่อลดขั้นตอนพัฒนายา ซึ่งมันช่วยประหยัดต้นทุนให้พวกเขาอย่างมาก

การเพิ่มขึ้นของการดูแลสุขภาพตามความต้องการของลูกค้า

ผู้ใช้บริการต้องการความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาและสถานที่ เนื่องจากผู้ป่วยต้องการรักษาตามความต้องการของตนเอง เพราะตารางงานที่ยุ่งหรือเหตุผลส่วนตัวต่าง ๆ ธุรกิจด้านสุขภาพที่กำลังเข้าสู่ยุค Digital จึงมองเห็นความสำคัญของโทรศัพท์มือถือ ผู้คนยุคปัจจุบันเข้าถึงโทรศัพท์มือถือและใช้อินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือกันอย่างแพร่หลาย

ปัจจัยที่ทำให้คนทั่วโลกใช้อินเทอร์เน็ต และเริ่มเห็นข้อเสนอด้านการดูแลสุขภาพตามที่ DMN3 รายงานผู้ใช้งานหาข้อมูลทางการแพทย์ด้วยเหตุผลเหล่านี้

  • 47% งานวิจัยของแพทย์ (research doctors)
  • 38% งานวิจัยของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล (research hospital and medical facilities)
  • 77% นัดพบแพทย์ (book medical appointments)

ด้วยเหตุนี้เองบริษัทต่าง ๆ จึงได้เห็นถึงช่องทางการทำให้ธุรกิจโตขึ้น เช่น Nomad Health เป็นตลาดออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อกับสถานพยาบาลได้โดยตรงทำให้แพทย์สามารถให้บริการดูแลสุขภาพตามความต้องการแก่ลูกค้าในสถานการณ์เฉพาะที่ตรงกับความสามารถ

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้เลยว่าธุรกิจด้านสุขภาพกับ Digital Transformation เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเกี่ยวโยงกันอย่างเห็นได้ชัด ธุรกิจด้านสุขภาพเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะทำให้ธุรกิจของพวกเขานั้นเดินหน้าไปได้ดีมากขึ้นและกำลังจะโตขึ้นเรื่อย ๆ และมันคุ้มค่าที่จะลงทุน