พัฒนาระบบการศึกษาด้วย Digital Transformation

ในยุคของ Digital Disruption นั้น แทบจะไม่มีใครที่ไม่เจอการเปลี่ยนแปลง และในภาคการศึกษาทั่วโลกนั้นต่างมีการปรับตัว โดยการนำ Technology และ Digital Transformation มาผสมผสานให้เข้ากับการเรียนการสอน และการสอบ

สำหรับภาคการเรียนการสอนในประเทศไทยนั้น เรามีตัวอย่างของสถาบันที่นำ Digital Transformation มาปรับใช้ในการเรียนการสอนอยู่หนึ่งสถาบันนั่นคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีการเร่งปรับตัว เพื่อรองรับบริบทต่าง ๆ ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในวันนี้ และในอนาคต

การตั้งเป้าที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” เราจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษา

มีการกำหนด นโยบายและต้องการให้เป็น มหาลัยแห่งโลกอนาคต หรือ (Thammasat Transformation : Defining the Future มหาลัยแห่งอนาคต) โดยจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ทันต่อยุคของดิจิทัลในปัจจุบัน

อันดับแรกของการทำ Digital Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้นได้มีการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ ตลาดวิชา ภายใต้โครงการ Thammasat Gen Next Academy ที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดอายุ สามารถเรียนวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ไม่จำกัดจำนวนวิชา ตามความสนใจ รวมไปถึงการเรียนวิชาโทข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary) เพื่อสร้างสมรรถนะใหม่ ของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ต่อมามีการจับมือกับ SkillLane ซึ่งเป็นบริษัท Online Learning Platform และ Digital Training Platform และได้มีการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ TUXSA นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยได้เข้าถึงความรู้ใหม่ ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่

และนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการขยายปริญญาโทออนไลน์ ไปยังคณะต่าง ๆ และกำลังมีการร่างหลักสูตร ปริญญาตรีออนไลน์ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.marketingoops.com/news/biz-news/thammasat-university

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่คู่กับคนไทยและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในนั้นคือ เราได้เห็นว่าการเรียนการสอน ในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นต้องปรับให้เป็น Active Learning โดยการใช้หลักของ Learner First และทำความเข้าใจว่ากลุ่มผู้เรียกร้องส่วนใหญ่นั้นยังขาดความรู้อะไรบ้างในการทำงาน และอะไรคือทักษะแห่งโลกอนาคต แล้วจึงมีการออกแบบเนื้อหา และมีการสรรหาอาจารย์ที่เหมาะสมมาร่วมสร้างและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้เรียน

สุดท้าย ในปัจจุบัน Digital Transformation และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบัน และเราควรจะมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนเเปลงให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน อย่างเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรไปจากเดิม ให้เข้ากับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ทำให้มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ และประโยชน์ของการทำ Digital Transformation นั้นยังมีอีกมากมาย และถ้าหากใครสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาด้วย Digital Transformation สามารถเข้าไปอ่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

อ้างอิง : https://www.marketingoops.com/news/biz-news/thammasat-university-digital-transformation