องค์ประกอบ Framework ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จใน Digital Transformation

Digital Transformation จะประสบความเร็จได้ ต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์, การตลาด, แนวความคิด, วิสัยทัศน์, วัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงแผนงานสำหรับความสำเร็จ แต่ละองค์กรต้องกำหนดวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินงานของตนเอง

ไม่ว่ายังไงก็ตาม การที่จะทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จนั้น บางคนยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหน ยังไง ยิ่งไปกว่านั้นการวางแนวความคิดของกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนั้นยากพอ ๆ กัน Tony Saldanha, President of Inixia กล่าวไว้ว่า “ในขณะที่ C-Suite อาจเป็นเครื่องมือในการสร้างผลลัพธ์ที่สำคัญ พวกเขาไม่สามารถบอกคุณได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น (While the C-Suite may be instrumental in establishing key outcomes (a.k.a. what the digital transformation should accomplish), they can’t tell you how it will happen.)”

ในระยะสั้นประกอบด้วย 3 พื้นที่สำคัญของความสำเร็จของ Digital Transformation

Toolset (ชุดเครื่องมือ)

หากคุณต้องการบรรลุความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของคุณแล้ว เครื่องมือต่าง ๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยก็ว่าได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อจะใช้เครื่องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถ้าหากเพื่อให้เข้าใจว่าธุรกิจของเราต้องการอะไรรวมไปถึงการจัดการโปรเจ็คและแนวทางสร้างแนวคิด ก็มีเครื่องมือในการช่วยเรื่องพวกนี้มากมาย เช่น Design Thinking, Futures Thinking, Innovation by Analogy, Systematic Inventive Thinking และ MANAWORK ยังช่วยรับประกันว่าบริษัทของคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการทำ Digital Transformation

Skillset (ทักษะ)

Digital Transformation ต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางค่อนข้างสูง ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีการมีการอบรมพนักงานเพิ่มทักษะใหม่ ๆ เสมอ นอกจากนี้แล้วการปลูกฝังทักษะพื้นฐานด้านไอทีก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และความรู้ด้านข้อมูล ถือว่าเป็นอีกทักษะที่สำคัญ เพื่อให้ทางบริษัทแน่ใจว่าพนักงานทุกคนพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการทำให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า

อีกหนึ่งทักษะที่สำคัญนอกจากทักษะด้านเทคนิคแล้ว อีกทักษะที่ควรเรียนรู้เลยนั่นคือ ภาษาธุรกิจ เมื่อคุณเป็นระบบหัวหน้า ผู้บริหารแล้ว ทักษะนี้สำคัญมากโดยเฉพาะการคิดและการพูดเหมือนนักวิเคราะห์ โดยเฉพาะถ้าต้องคุยกับระดับ C-Suite

Mindset (ความคิด)

อย่างสุดท้ายคือ ความคิด มีระดับผู้นำด้านดิจิทัลหลายคนลงความเห็นว่า การปลูกฝังกรอบความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกขององค์กร ในแง่ Digital Transformation ตามที่ Javier Cano รองประธานฝ่าย Global HR Operations ที่ Lowe’s Companies Inc. ได้กล่าวถึงความล้มเหลวว่า “การดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ พวกเขามีชุดเครื่องมือและชุดทักษะ แต่ไม่มีกรอบความคิด (execute to excellence - they have the toolset and the skillset, but not the mindset.)”

กรอบการทำงานที่มีองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างนี้หากบริษัทหรือองค์กรของคุณเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับองค์กรของคุณได้มันจะเป็นประโยชน์ทางบวกให้กับองค์กรของคุณอย่างแน่นอน

อ้างอิง : https://www.intelligentautomation.network/transformation/articles/a-new-framework-for-digital-transformation-success