ionology คือใคร? ทำไมถึงเป็นผู้นำด้านการทำ Digital Transformation

องค์กรที่กำลังเตรียมตัวสู่การทำ Digital Transformation สามารถยึดถือ Framework จาก ionolygy ทั้ง 5 ข้อเป็นที่ตั้ง เพื่อเป็นไอเดียในการทำให้องค์กรเข้าสู่ Digital Transformation อย่างแท้จริง ไปดูกันเลยว่า 5 ข้อนั้นมีอะไรบ้าง

ionology คือใคร ?

บริษัทชั้นนำด้านการให้บริการการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Digital Transformation จากประเทศไอร์แลนด์ และยังมีสำนักงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และซาอุดิอาระเบียอีกด้วย ซึ่ง ionology เริ่มต้นจากบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ด้วยสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทำให้ ionology ต้องปรับตัว และเกิดแรงผลักดันที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในตลาด และขับเคลื่อนพฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคดิจิทัล ดังนั้น Digital Transformation Framework ของ ionology จึงถือกำเนิดขึ้น และเป็นเจ้าแรก ๆ ที่ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมกันออกแบบโซลูชันในการทำ Digital Transformation จากความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และเผยแพร่สู่องค์กรธุรกิจทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน

ionology  Digital Transformation

Digitization

คือกระบวนการ ข้อมูลแบบ Analog เป็นข้อมูลแบบ Digital ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง Analog ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสัญญาณ Analog เท่านั้น แต่หมายถึงทุกสิ่งในธรรมชาติที่สามารถจัดเก็บแล้วนำมาใช้ซ้ำได้หรือนำไปทำประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้

Resistance

การต่อต้านเกิดขึ้นกับพนักงานและลูกค้าอย่างแน่นอน หากเราพยายามทำ Digital Transformation แต่สื่อสารกันไม่ลงตัว หรือขาดความเข้าใจทั้งลูกค้าและพนักงาน ในมุมของพนักงานอาจจะมองว่าเทคโนโลยีจะมาแทนที่ จึงทำให้เกิดความกลัวว่าจะตกงาน ลูกค้าอาจจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ยังไม่พออาจขาดความร่วมมืออย่างจริงใจ ทำให้เสียโอกาสในการปรับสู่ Digital Transformation

Incoherent Action

เมื่อขาดความเข้าใจในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ก็จะตามมาซึ่งความล้มเหลว ทำให้บุคลากรขาดความรู้ความสามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทได้ ดังนั้นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจของวัฒนธรรมองค์กร ทำให้เกิดพนักงานที่เก่งและนำความสามารถไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

Frustration

แน่นอนว่าการทำ Digital Transformation หนึ่งในตัวแปรที่สำคัญคือ เทคโนโลยี หากปราศจากเทคโนโลยีแล้ว ก็เหมือนโดนขัดขวาง ไม่สามารถทำให้เกิด Digital Transformation ได้ หรือจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือเรามีกลยุทธ์และความรู้ แต่ขาดการทำความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แผนในการทำ Digital Transformation ก็จะเกิดความล้มเหลว

Stagnation

องค์กรจะไม่เติบโตหากขาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในยุคนี้ ข้อมูล ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีประโยชน์อย่างมหาศาล ยิ่งมีข้อมูลมากก็มีความจำเป็นต้องจัดการเรียงให้เป็นหมวดหมู่ และสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ถ้าหากองค์กรมีข้อมูลในมือมาก แต่ไม่นำข้อมูลนั้นมาใช้ ก็เท่ากับว่าองค์กรนั้นไม่เจริญเติบโต

การทำ Digital Transformation นั้นมีให้ศึกษาอีกมากมาย ต้องรู้จักการยอมรับและปรับตัว เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่โลกเราเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

ขอบคุณข้อมูลจาก :
https://www.ionology.com/
https://phuri.medium.com/digital-transformation