ปรับตัวในยุค New Normal อย่างไรด้วย Digital Transformation

การเข้ามาของโควิด-19 ทำให้เกิด New Normal ขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมในการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจ จึงได้เกิดไอเดียที่จะนำ Digital Transformation มาใช้รับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในขั้นแรกเรามาทำความรู้จักกับ Digital Transformation กันก่อน เมื่อเรารู้จัก Digital Transformation กันแล้ว ต่อไปมาทำความรู้จักกับ New Normal

New Normal คือ

พฤติกรรมหรือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของผู้คนทั่วโลกพร้อมกัน จากที่เมื่อก่อนต้องเดินทางไปโรงเรียน เดินทางไปทำงานในออฟฟิศ เดินทางไปซื้อสินค้า ก็ต้องเปลี่ยนกิจกรรมเหล่านั้นมาทำที่บ้าน หากเรามีความจำเป็นที่จะออกจากบ้าน เราจำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากเพื่อป้องกันโรค ต้องมีการเว้นระยะระหว่างบุคคล ล้างมือบ่อยขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค

Digital Transformation ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจาก New Normal อย่างไร

ด้านการเข้ารับบริการทางการแพทย์ จากการเข้ามาของโควิด-19 ส่งผลให้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเกิดขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยมีความกังวลที่จะไปใช้บริการ เพราะกลัวตนเองเข้าไปติดโควิด-19 ในโรงพยาบาล หากนำ Digital Transformation มาปรับใช้โดยการวินิจฉัยโรคทางไกล กรณีผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง เช่น ปวดหัว ไอ ตัวร้อน เป็นต้น จะช่วยให้ผู้ป่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และลดการแออัดในโรงพยาบาลได้

ด้านการเรียน เมื่อนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในห้องแบบปกติได้ จึงจำเป็นที่จะต้องนำ Digital Transformation มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็น Google Meet, Microsoft Teams, Zoom เป็นต้น

ด้านการเงิน หนึ่งใน New Normal คือ การลดการสัมผัส ซึ่งรวมถึงลดการสัมผัสธนบัตรในรูปแบบต่าง ๆ เพราะโควิด-19 สามารถแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสธนบัตรได้หากผู้ป่วยสัมผัสธนบัตร จึงได้มีการนำโมบายแบงค์กิ้งมาใช้ในการจ่ายเงินเพื่อลดการใช้ธนบัตรลง

จากที่กล่าวมาข้างต้น Digital Transformation สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจาก New Normal ได้ ถึงบางอย่างอาจจะไม่ได้แก้ไขแบบ 100% แต่ก็ช่วยให้องค์กรข้ามผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ และจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรเติบโตในระยะยาวด้วย

อ้างอิง : https://www.tosh.or.th/covid-19/index.php/new-normal