พัฒนาองค์กรให้เติบโตด้วย HR Digital Transformation

พัฒนาองค์กรให้เติบโตด้วย HR Digital Transformation

ในตอนนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทแทนคนหรือพนักงานภายในองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ อย่างมากมายในปัจจุบันและในตอนนี้ธุรกิจต่าง ๆ ได้นำเอา Digital Transformation มาปรับใช้ภายในองค์กรหรือการใช้ Technology แทนการใช้คนและวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ HR Digital Transformation ว่าสามารถนำมาปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างไร และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างไรบ้าง

HR Digital Transformation คือการนำเอา Technology ต่าง ๆ นำมาใช้ภายในองค์กรเพื่อใช้ในการพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนองค์กรในด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการใช้วิเคราะห์งาน เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และยังสามารถใช้โปรแกรมในการประเมินผลได้ และสรวจสอบความโปร่งใสขององค์กรและ ยังสามารถพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยการใช้ Technology และเสริมสร้างพัฒนาทักษะให้กับพนักงานในอนาคตได้อีกด้วย และ Digital Transformation สามารถนำมาปรับเปลี่ยนทิศทางวัฒนธรรมภายในองค์กรให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันได้ โดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ Electronic หรือโปรแกรมต่าง ๆ ในการทำงานเพื่อทำให้พนักงานหรือบุคลากรต่าง ๆ ภายในองค์กร สามารถทำงานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ข้อดีในการใช้ HR Digital Transformation

- สามารถใช้โปรแกรมหรือ Digital Transformation ในการวิเคราะห์ผล ทรัพยากรมนุษย์ได้ โดยไม่ทำให้เสียเวลาในการใช้คนในการวิเคราะห์

- บุคลากรหรือพนักงานสามารถทำงานได้ ทุกที่ ทุกเวลา โดยการใช้โปรแกรมของบริษัทที่ติดตั้งเอาไว้

- การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้เราวิเคราะห์ผลต่าง ๆ ได้ไวขึ้น

- การสื่อสารกันภายในองค์กรได้อย่างสะดวกเเละรวดเร็ว โดยการใช้ Social Media ภายในองค์กร

- ลดต้นทุนต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณพนักงานและเอกสาร

จะเห็นได้ว่าการใช้ Digital Transformation ในการเข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรทำให้องค์กรมี   การพัฒนาในหลาย ๆ ด้านทั้งความสะดวกสบายความรวดเร็วในการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  และที่สำคัญ Digital Transformation หรือการใช้ HR Digital Transformation เข้ามาใช้ภายในองค์กรจะทำให้องค์กรของท่านอยู่เหนือกว่าคู่แข่งหลายด้านและนี่คือความสามารถของ Technology HR Digital Transformation

อ้างอิง https://stepstraining.co/strategy/how-to-implement-hr-digital-transformation-to-the-organization