วิธีรับส่งอีเมลผ่าน gmail ส่วนตัว ด้วยชื่อ Email address อื่นๆ

เนื่องจากหลายๆท่าน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ หรือพนักงานที่จำเป็นต้องติดต่อของลูกค้าก็ตาม นั้นจะต้องมี Business Email ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือหรือแสดงถึงความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ที่ติดต่อด้วยอย่างแน่นอน

และจากความจำเป็นเรื่องของการใช้ Business Email นั้น ผมเชื่อว่าทุกท่านต้องมี Email ส่วนตัวที่ใช้อยู่ด้วยอย่างแน่นอน และด้วยความที่อีเมลของที่ทำงานนั้นบางที่ก็ใช้งานยุ่งยาก และความคล่องตัวในการสลับบัญชี ระหว่างเมลต่างๆ​ ก็ไม่สะดวกเอาเสียเลย วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องง่ายๆ ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบ ที่สามารถช่วยเรื่องความสะดวกระหว่างการใช้อีเมลส่วนตัวและอีเมลที่ทำงาน​(Business Email) โดยทำการเชื่อมให้ Business Email นั้นกลายเป็นอีเมลลูก (Client Email) ของอีเมลหลักส่วนตัวของเราด้วย gmail กันครับ

หัวข้อการตั้งค่า:

  • การรับอีเมล
  • การส่งอีเมล
  • ลายเซ็น

การตั้งค่าการรับอีเมล

  1. คลิกไปที่เครื่องหมายฟันเฟือง > Settings (การตั้งค่า)

2. ไปที่ Tab Accounts and Import (บัญชีและการนำเข้า)> Add an email account (เพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นอีก)

3. จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เพิ่มอีเมลใหม่ ใส่ Business Email ที่ต้องการเชื่อมลงไป แล้วกด Next >>ได้เลย

4. เลือก POP3 แล้ว Next >>

5. พอถึงขั้นตอนนี้อาจจะต้องสอบถามฝ่ายเทคนิคหรือผู้ให้บริการอีเมล ให้แจ้งว่าขอข้อมูล POP3 ของเมล xxx@example.com หน่อย แล้วเราก็นำมากรอกและตั้งค่าตามที่ได้รับมาได้เลย ให้ติ๊กที่ Label incoming messages ด้วยนะ เพื่อการแยกกล่องเมลได้ชัดเจน แล้วกด Save Changes ได้เลย

6. หลังจากนี้ก็ลองส่งอีเมลเข้าเมลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาได้เลย เราจะเห็นอีเมลที่รับสำหรับ Business Email อยู่ใน Label ตามอีเมลนั้นๆ แยกจาก Inbox เมลหลักได้อย่างง่ายดาย

การตั้งค่าการส่งอีเมล

  1. คลิกไปที่เครื่องหมายฟันเฟือง > Settings (การตั้งค่า)

2. ไปที่ Tab Accounts and Import (บัญชีและการนำเข้า)> Add another email address (เพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นอีก)

3. จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เพิ่มอีเมลใหม่ ให้ใส่ชื่อ เป็นชื่อที่เราต้องการสำหรับอีเมลนี้ได้เลย (โดยชื่อไม่จำเป็นต้องตรงกับอีเมลหลัก) และใส่ Business Email ที่ต้องการเชื่อมลงไป แล้วกด Next Step ได้เลย

4. พอถึงขั้นตอนนี้อาจจะต้องสอบถามฝ่ายเทคนิคหรือผู้ให้บริการอีเมล ให้แจ้งว่าขอข้อมูล SMTP ของเมล xxx@example.com หน่อย แล้วเราก็นำมากรอกและตั้งค่าตามที่ได้รับมาได้เลย

5. จากนั้นให้เรากลับไปเช็คที่อีเมลที่ต้องการเชื่อมว่าตรงกับอีเมลของเราหรือไม่ หากตรงถูกต้องให้ นำรหัสยืนยันที่ได้รับมากรอกและกดยืนยัน หรือเพียงคลิกที่ลิงค์ยืนยันเป็นอันเสร็จสมบรูณ์

ตัวอย่างอีเมลยืนยัน

เมื่อเราก็กลับมาตรวจสอบที่เดิม เราก็จะพบอีเมลใหม่ที่เราพึ่งเพิ่มไปเมื่อสักครู่

จากนั้นเราก็ลองทดสอบเขียนข้อความอีเมลใหม่และทดลองส่งด้วยอีเมลนั้นๆดูได้เลยครับ

การตั้งค่าลายเซ็น

  1. ให้ไปที่ Settings > tab General > ที่หัวข้อ Signature:
  2. กด + Create new จะเห็นหน้าต่างให้ใส่ชื่อ Signature Template แล้วกด Create

3. ทำการตกแต่งตั้งค่า ตามสะดวกได้เลย

4. จากนั้นเลือกอีเมลที่ต้องการใช้ Template ลายเซ็นนั้นๆ (1) และเลือกลายเซ็นที่ต้องการผูกกับ Email นั้นๆ (2)

5. เมื่อตั้งค่าต่างๆ เสร็จหมดแล้ว อย่าลืมกด Save Changes

6. จากนั้นลองกด เชียนอีเมลใหม่แล้วเลือก Business Email นั้นๆดู เราจะเห็นว่าเราได้ลายเซ็นตามที่ตั้งค่ามาอัตโนมัติทันที สลับไปเมลไหนก็ได้ลายเซ็นของเมลนั้นๆ ตามที่ตั้งค่าในข้อ 5 แล้ว